home
5
Slepen maar

Kun je hier vuur mee doven? Sleep in het juiste vak.

Wist je dat...
...je ook brand zonder vlammen kunt hebben? Dat noem je smeulen. Misschien heb je dat weleens gezien op de barbecue.

einde

JA

NEE