startpagina
les 5/6

Brandweer op school groep 5/6

Het lesmateriaal voor groep 5/6 bestaat uit een werkboekje en een digitaal gedeelte. In het materiaal zien de leerlingen onder andere wat de brandweer doet, leren ze wat de branddriehoek is en testen ze de brandveiligheid van hun huis. Ook volgen ze een mini-cursus EHBO, maken ze een vluchtplan, leren ze wat ze moeten doen bij brand en lezen ze het dagboek van een brandweervrouw.

Hieronder vindt u de filmpjes die horen bij het werkboekje. Door te klikken op de rode button startpagina les 5/6, komt u op het leerlingengedeelte. Hier vindt u drie opdrachten en een eindquiz. De leerlingen bekijken het filmpje Blushelikopter en beantwoorden na het kijken de vraag, ze bepalen van acht stellingen over brand of ze waar of niet waar zijn en maken kennis met de vele taken van de brandweer.

Met de eindquiz kunt u de kennis van uw leerlingen testen. Iedere leerling logt in met zijn eigen naam en de schoolcode en beantwoordt tien vragen. Als u een cijfer wilt geven, kunt u voor iedere fout een punt aftrekken. U kunt zicht aanmelden voor een schoolcode en de resultaten bekijken op https://www.brandweeropschool.nl/school.
Weet je dat er speciale rookmelders zijn voor doven? Check deze site.

Filmpjes bij het werkboekje

Wat doe je bij
een brandwond?

Brand!
Wat doe je?

Maak
een vluchtplan

Vluchtplan op
school